Tượng Phật

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tượng Đức Phật Gotama (Phật Thích Ca) chế tác bằng đá quý hoặc composite hoặc gỗ.. không chỉ mang lại vẻ đẹp và sự tinh tế mà còn mang theo các ý nghĩa quan trọng liên quan đến Đức Phật Thích Ca. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến:

  1. Biểu tượng của sự giác ngộ và sự thức tỉnh: Đức Phật Thích Ca là vị Bồ Tát đã đạt giác ngộ hoàn thiện và sự thức tỉnh cao nhất. Tượng Đức Phật Thích Ca bằng đá quý có thể nhắc nhở người xem về sự quan trọng của việc giác ngộ và thức tỉnh trong cuộc sống.
  2. Tạo ra năng lượng thanh tịnh: Đá quý, gỗ quý thường mang lại năng lượng thanh tịnh và cân bằng. Tượng Đức Phật Thích Ca từ đá quý, gỗ quý có thể tạo ra một không gian sống hoặc làm việc với năng lượng tốt, giúp chúng ta trải nghiệm sự thanh tịnh và tĩnh lặng.
  3. Biểu tượng bình an: Đức Phật Thích Ca là Bậc Giác Ngộ đã diệt trừ mọi phiền não trong tâm. Ngài không chỉ giác ngộ mà còn chỉ dạy cho chúng sinh con đường giải thoát khỏi khổ đau, chứng ngộ 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả và Niết-bàn giống như Ngài. Thờ hoặc đeo hoặc để tượng Phật trong nhà hoặc nơi làm việc tại những nơi trang trọng sẽ giúp chúng ta tưởng nhớ đến những ân đức, phẩm chất đức Phật bảo, đức Pháp bảo, đức Tăng bảo và nhắc nhở chúng ta tu tập theo con đường Giới-Định-Tuệ (Trung đạo) mà Ngài đã chỉ dạy. Ngoài ra, tượng Phật cũng mang lại cảm giác bình an thanh tịnh.. trong gia đình hay nơi làm việc.
  4. Tăng cường sự tập trung và nhìn nhận sự thực: Tượng Đức Phật Thích Ca chế tác từ đá quý, gỗ quý có thể giúp tăng cường sự tập trung và nhìn nhận sự thực, giúp người xem có cái nhìn sáng suốt và một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống và thế giới xung quanh.