Chính sách bảo mật

Cửa hàng đá quý phong thủy Phúc Lộc Thành cam kết bảo vệ thông tin khách hàng theo các nguyên tắc và quy định của pháp luật. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi bao gồm các điều khoản sau:

  1. Thu thập thông tin Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của họ và thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
  2. Bảo mật thông tin Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị đánh cắp, truy cập trái phép hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.
  3. Sử dụng thông tin Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích được đăng ký và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của khách hàng.
  4. Lưu trữ thông tin Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã được đăng ký và sau đó sẽ bị xóa hoặc hủy bỏ.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và sẽ liên tục cập nhật và cải thiện chính sách của mình để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho thông tin khách hàng.