Liên hệ

  • Màu sắc:

    Đỏ

  • Xử lý:

    Tự nhiên

  • Chất liệu:

    Tinh Thể Spinel