2.500.000 (-11%)

Tác dụng các sản phẩm này chỉ mang tính tương đối, may mắn, tài lộc, thịnh vượng hay những thành tựu trong cuộc đời thường đến từ sự cố gắng nỗ lực của chính quý vị, từ việc quý vị đã và đang gieo trồng những hạt mầm tốt, tạo dựng phước báu, vun bồi các phẩm hạnh từ quá khứ, ngay hiện tại và trong tương lai!