Liên hệ

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Vàng nhạt

  • Chất liệu:

    Đá Sapphire Sao