2.500.000 (-67%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ

  • Chất liệu:

    Đá Ruby