4.300.000 (-19%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ tím đậm

  • Chất liệu:

    Đá Ruby