15.500.000 (-6%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ đậm

  • Chất liệu:

    Đá Ruby