500.000 (-29%)

  • Thương hiệu:

  • Chất liệu:

    Đá Cẩm Thạch

  • Khối lượng:

    19,30 (gr)