5.800.000 (-15%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ hồng

  • Kiểu dáng:

    Cabochon

  • Chất liệu:

    Đá Ruby