10.600.000 (-16%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ hồng

  • Chất liệu:

    Đá Ruby