6.300.000 (-3%)

  • Xuất Xứ:

    Việt Nam

  • Chất liệu:

    Đá Ruby