1.500.000

  • Thương hiệu:

  • Chất liệu:

    Đá Cẩm Thạch

  • Khối lượng:

    87,77 (gr)