250.000 (-50%)

  • Thương hiệu:

  • Chất liệu:

    Đá Cẩm Thạch

  • Khối lượng:

    7,22 (gr)