500.000 (-29%)

  • Thương hiệu:

  • Chất liệu:

    Đá Cẩm Thạch

  • Khối lượng:

    12,20 (gr)