3.300.000 (-31%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Tím đậm

  • Chất liệu:

    Đá Ruby