3.800.000 (-21%)

  • Thương hiệu:

  • Màu sắc:

    Đỏ tía

  • Chất liệu:

    Đá Ruby